Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.01.2002  № 11


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 лютого 2002 р.
за № 91/6379

Про затвердження Положення про державних річкових лоцманів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури
№ 439 від 30.07.2012
№ 487 від 23.11.2015
№ 278 від 16.08.2016}

З метою забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, відповідно до Положення про Міністерство транспорту України, затвердженого Указом Президента України від 11.05.2000 № 678/2000 "Про Положення про Міністерство транспорту України", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про державних річкових лоцманів (далі - Положення), що додається.

2. Департаменту нормативно-правового забезпечення (Логінова Л.М.) та Департаменту безпеки транспорту та технічної політики (Петрашевський О.Л.) забезпечити подання зазначеного Положення на державну реєстрацію.

3. Держфлотінспекції України (Чайковський Л.П.) довести це Положення до відома всіх судновласників та начальників річкових портів.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника державного секретаря Демиденка А.Ф.

Міністр

В.П. ПустовойтенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України
14.01.2002  № 11


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 лютого 2002 р.
за № 91/6379

ПОЛОЖЕННЯ
про державних річкових лоцманів

{У тексті Положення слова "найближчий структурний підрозділ Інспекції" та слова "структурний підрозділ Інспекції" у всіх відмінках замінено словами "відповідний підрозділ ДП "Дельта-лоцман" у відповідних відмінках; слова "начальник Інспекції" та "начальник структурного підрозділу Інспекції" у всіх відмінках замінено словами "директор ДП "Дельта-лоцман" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 439 від 30.07.2012}

{У тексті Положення слово «Укрморрічінспекція» у всіх відмінках замінено словом «Укртрансбезпека» у відповідному відмінку згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 278 від 16.08.2016}

1. Загальні положення

1.1. Лоцманське проведення всіх суден (незалежно від прапора, під яким плаває судно, і форми власності судна) здійснюється при необхідності, з урахуванням вимог нормативних документів та з метою забезпечення безпеки судноплавства на річкових внутрішніх водних шляхах України.

1.2. Лоцманське проведення здійснюється державними річковими лоцманами (далі - лоцмани) річкової лоцманської служби державного підприємства водних шляхів України «Укрводшлях» (далі - ДП «Укрводшлях»), які мають на це лоцманське посвідчення встановленого зразка (додаток 1).

{Пункт 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 439 від 30.07.2012; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 487 від 23.11.2015}

1.3. Лоцманське проведення суден здійснюється на річкових внутрішніх водних шляхах України, включаючи акваторії річкових портів, у тому числі гирлових і на підходах до них.

1.4. Умови обов'язкового лоцманського проведення суден і категорії суден, які підлягають обов'язковому лоцманському проведенню на внутрішніх водних шляхах України, затверджуються Міністерством інфраструктури України.

{Пункт 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 439 від 30.07.2012}

1.5. Присутність на борту лоцмана під час лоцманського проведення не звільнює капітана від обов'язків з управління судном і відповідальності за безпеку плавання.

Лоцман на борту судна під час виконання своїх функцій є тільки радником капітана.

1.6. Капітан судна, коли в нього виникли сумніви стосовно правильності рекомендацій лоцмана, має право відмовитися від його послуг, зупинити рух судна та негайно сповістити начальника річкової лоцманської служби ДП «Укрводшлях» і викликати іншого лоцмана, про що здійснити запис у вахтовому журналі. Виписка з вахтового журналу про цей випадок надається лоцману, від послуг якого капітан відмовився.

{Пункт 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 487 від 23.11.2015}

2. Призначення лоцманів

2.1. Лоцмани призначаються на посаду наказом начальника ДП «Укрводшлях» за поданням начальника річкової лоцманської служби.

{Пункт 2.1 глави 2 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 487 від 23.11.2015}

{Пункт 2.2 глави 2 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 439 від 30.07.2012}

2.2. На посади лоцманів призначаються особи, які є громадянами України, мають відповідні дипломи та пройшли медичне обстеження.

2.3. Лоцмани повинні мати вищу або середню судноводійну освіту, стаж роботи не менше 5 років на посаді капітана судна з потужністю двигуна не менше 751 к.с. або першого помічника капітана судна з потужністю двигуна не менше 2201 к.с.

3. Кваліфікація лоцманів

{Назва глави 3 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 439 від 30.07.2012}

3.1. Присвоєння кваліфікації лоцмана та видача посвідчення здійснюються кваліфікаційною комісією, що створюється Міністерством інфраструктури України.

У посвідченні визначається район лоцманського проведення.

Підтвердження кваліфікації та відповідне продовження дії посвідчення здійснюються кожні 3 роки.

{Пункт 3.1 глави 3 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 439 від 30.07.2012}

3.2. Особа, яка претендує на посаду лоцмана, протягом одного місяця проходить стажування на здійснення лоцманського проведення суден в означеному районі.

{Пункт 3.2 глави 3 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 439 від 30.07.2012}

{Пункт 3.3 глави 3 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 439 від 30.07.2012}

3.3. Лоцмани проходять перевірку знань кожен рік відповідно до програми, яка затверджується Укртрансбезпекою.

{Пункт 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 439 від 30.07.2012}

3.4. При виконанні своїх обов'язків лоцман повинен мати при собі лоцманське посвідчення.

4. Послуги лоцманського проведення

4.1 Лоцманське проведення в районах обов'язкового лоцманського проведення організується начальником ДП «Укрводшлях» з урахуванням інформації про час прибуття судна на місце, з якого почнеться проведення.

{Пункт 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 487 від 23.11.2015}

4.2 У районах необов'язкового лоцманського проведення капітан судна, у разі необхідності, має право замовити на судно лоцмана.

Ця вимога стосується і суден, які належать до категорії необов'язкового лоцманського проведення.

4.3. Заявка на лоцманське проведення подається до річкової лоцманської служби ДП «Укрводшлях» не пізніше ніж за 24 години до підходу судна з боку моря або до його виходу в рейс. Річкова лоцманська служба ДП «Укрводшлях» інформує заявника про отриману заявку i готовність до лоцманського проведення (повідомляє за можливості прізвище лоцмана).

{Пункт 4.3 глави 4 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 487 від 23.11.2015}

4.4. У випадку непередбаченого виклику лоцмана річкова лоцманська служба ДП «Укрводшлях» повинна під час підходу судна негайно направити лоцмана на судно і сповістити про це капітана судна.

{Абзац перший пункту 4.4 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 487 від 23.11.2015}

Коли направити лоцмана на судно негайно неможливо, річкова лоцманська служба ДП «Укрводшлях» повідомляє капітана судна про час прибуття лоцмана.

{Абзац другий пункту 4.4 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 487 від 23.11.2015}

4.5. Термін робочого часу лоцмана має бути не більше 12 годин з обов'язковою перервою на відпочинок не менше 2 годин з відстоєм судна на період відпочинку лоцмана.

4.6. Лоцмана, який прибуває на судно для виконання своїх службових обов'язків, може супроводжувати особа, яка проходить стажування як лоцман.

4.7. У районах необов'язкового лоцманського проведення, а також для суден, які не належать до категорії з обов'язковим лоцманським проведенням, Міністерство інфраструктури України за поданням Укртрансбезпеки може встановити обов'язкове лоцманське проведення у разі:

коли судно або вантаж можуть створювати загрозу природному середовищу. Категорії таких суден і вантажів вказуються в додатках до Місцевих правил плавання по внутрішніх водних шляхах України;

коли судно має серйозні пошкодження корпусу, механізмів або обладнання, що може вплинути на безпеку судноплавства. У цьому випадку капітану судна вручається сповіщення про те, що судно повинно рухатися під лоцманським проведенням;

в інших випадках, коли це викликано тимчасовими небезпечними умовами судноплавства.

{Пункт 4.7 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 439 від 30.07.2012}

4.8. Із суден, які користуються послугами лоцманів, справляється плата, порядок і розмір якої встановлюється за договором.

4.9. У випадках, коли капітан судна, викликавши лоцмана, відмовився після його прибуття на судно від послуг останнього, він повинен підписати лоцманську квитанцію (додаток 2), крім випадків, зазначених у п. 4.2 цього Положення.

4.10. При прибутті лоцмана на судно капітан зобов'язаний надати дані про осадку, довжину, ширину і висоту судна та іншу інформацію, потрібну для здійснення лоцманського проведення. За надання недостовірних даних, а також за рух судна без лоцмана у випадках, коли судно повинно рухатися під лоцманським проведенням, капітан судна несе встановлену чинним законодавством відповідальність за наслідки, які можуть виникнути у зв'язку з цим порушенням.

5. Обов'язки лоцмана під час лоцманського проведення

Лоцман під час виконання своїх функцій повинен:

5.1. Забезпечити безаварійне проведення судна, шлюзування, постановлення на якір або швартовну бочку, зняття з них, швартування, відшвартування і перестановлення судна в порту.

5.2. Виконувати лоцманське проведення судна у будь-яку пору доби, але не більше встановленого часу, або коли природні обставини не забезпечують безпечне проведення судна.

5.3. З прибуттям на судно пред'явити лоцманське посвідчення і вручити капітану судна лоцманську квитанцію встановленого зразка, яку він зобов'язаний заповнити і завірити своїм підписом та печаткою.

5.4. Надавати капітану судна необхідну інформацію стосовно особливих умов плавання, які впливають на безпечне плавання.

5.5. Попередити капітана судна про виявлені порушення правил плавання, правил щодо запобігання забрудненню із суден нафтою, шкідливими речовинами, стічними водами і сміттям, а також вимог кордонного та митного контролю.

5.6. Залишатися на капітанському містку у разі, коли капітан відмовився від послуг лоцмана або лоцман відмовився від виконання своїх обов'язків при діях капітана всупереч його рекомендаціям, і надавати капітану, коли це потрібно, необхідну інформацію для безпечного плавання.

Про факт відмови капітана від послуг лоцмана інформувати річкову лоцманську службу ДП «Укрводшлях».

{Абзац другий пункту 5.6 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 487 від 23.11.2015}

5.7. Продовжувати лоцманське проведення судна за вимогою капітана судна.

5.8. Залишати судно до закінчення лоцманського проведення тільки за згодою капітана судна.

5.9. Негайно доповісти начальнику річкової лоцманської служби ДП «Укрводшлях» про всі обставини на ділянці, які впливають на безпеку судноплавства, а також про порушення капітаном судна або іншим судноводійським складом правил руху суден.

{Пункт 5.9 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 487 від 23.11.2015}

6. Права лоцмана під час лоцманського проведення

При виконанні своїх обов'язків з лоцманського проведення суден лоцман має право:

6.1. Безкоштовно використовувати окреме приміщення в період перебування на борту судна, а також харчуватись на рівні з особами командного складу судна.

6.2. Безкоштовно використовувати суднову радіостанцію при вирішенні питань, які пов'язані з виконанням службових функцій.

6.3. Вимагати у капітана судна використовувати технічні засоби електрорадіонавігаційного обладнання судна, коли це пов'язано з умовами плавання.

6.4. Відмовитися від лоцманського проведення у присутності третьої особи, коли капітан судна здійснює плавання всупереч рекомендаціям лоцмана, і зажадати здійснити про це запис у судновому (вахтовому) журналі і лоцманській квитанції.

Інформувати про цей факт річкову лоцманську службу ДП «Укрводшлях».

{Абзац другий пункту 6.4 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 487 від 23.11.2015}

6.5. Вимагати від капітана судна призупинити рух судна (лоцманське проведення) для забезпечення безпеки судна або інших суден, коли це викликано обставинами, які не дають змоги здійснити безпечне лоцманське проведення.

{Абзац перший пункту 6.5 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 487 від 23.11.2015}

Про призупинення лоцманського проведення лоцман повинен за можливості негайно повідомити річкову інформаційну службу – філію «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України», а також вимагати від капітана судна внесення запису про це до лоцманської квитанції та в судновий журнал iз зазначенням причини призупинення.

{Пункт 6.5 глави 6 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 487 від 23.11.2015}

7. Відповідальність лоцмана

За неналежне здійснення лоцманського проведення судна або допущення порушень при виконанні своїх обов'язків державний річковий лоцман несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Начальник Департаменту
безпеки транспорту
та технічної політикиО.Л. Петрашевський


Додаток 1
до пункту 1.2 Положення
про державних річкових лоцманів

ПОСВІДЧЕННЯ
ДЕРЖАВНОГО РІЧКОВОГО ЛОЦМАНА

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 439 від 30.07.2012}


Додаток 2
до пункту 4.9 Положення
про державних річкових лоцманів

ЛОЦМАНСЬКА КВИТАНЦІЯ

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 439 від 30.07.2012}


Документи та файли

Сигнальний документ — f95386n92.doc
Сигнальний документ — f95386n93.doc

Публікації документа